അധാര്‍മ്മികതയുടെ പരിസരമലിനീകരണം XVI

യോഗാസനം ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത് ശുദ്ധവായുവിന്റെ ഉച്ഛാസം കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ശുദ്ധവായു ഇല്ലാത്തിടത്ത് ഈ ഉച്ഛാസം ശരീരത്തെ കൂടുതല്‍ അപകടകരമാക്കും.

 

Categories: Quote of the day