അധാര്‍മ്മികതയുടെ പരിസരമലിനീകരണം XIII

ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങള്‍ സമൂഹത്തില്‍ വിക്ഷേപിച്ച് മൂല്യനിര്‍ദ്ധാരണം നടത്തേണ്ടവര്‍ ഇന്ന് എതിര്‍സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ദയനീയമായ കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത്.

 

Categories: Quote of the day