അധാര്‍മ്മികതയുടെ പരിസരമലിനീകരണം X

സത്യം, നീതി, കരുണ, സ്‌നേഹം, മുതലായ അടിസ്ഥാന ക്രൈസ്തവപ്രേരണകള്‍ ഇന്നും കുടുംബങ്ങളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തില്‍ അത് കാണുന്നില്ല. ഇവയുടെ ഉപാസകരായിരിക്കേണ്ട പുരോഹിതരിലും മെത്രാന്മാരിലും ഇന്ന് അത് കാണുന്നില്ല.

 

Categories: Quote of the day