അധാര്‍മ്മികതയുടെ പരിസരമലിനീകരണം IX

കുടുംബങ്ങളാണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ കൂട്ടായ്മ ഘടകം. ഭാഗ്യവശാല്‍ ഇന്ന് ഈ ഘടകത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി തകര്‍ന്നിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ തകര്‍ച്ചയിലേയ്ക്കാണ് അതു വഴുതി വീഴുന്നത് എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല.

 

Categories: Quote of the day